Zabbix 标签

Arch 安装 zabbix-agent

  |   0 评论   |   0 浏览

  安装 zabbix-agent [[email protected] ~]# pacman -Syy zabbix-agent 配置文件 Server=10.10.10.1 ServerActive=10.10.10.1 Hostname=Backupserver 重启服务 systemctl restart zabbix-agent.service 排除 现象:发现没有日志文件,日志部分配置如下 解决:仔细看了下说明 虽然下面写了日志文件的路径,但是日志类型选错了 只能用下面的命令查看: journalctl -xe 日志的三种类型 system/file/console